Starta skivbolag

Har du ett så stort intresse för musik att du drömmer att starta ett skivbolag? Den drömmen är inte omöjlig att förverkliga. Skivbolagsbranschen har förändrats mycket på senare år. En av anledningarna är den tilltagande digitaliseringen i samhället. När musik kan distribueras och förvaras digitalt minskar behovet av ett skivbolag som har hand om administreringen. Det har också blivit enklare och billigare att spela in musik då man inte behöver bli signad av ett bolag som artist för att kunna spela in låtar och nå ut till en publik. Artister kan ofta marknadsföra sig online utan att vara proffs på marknadsföring. Utvecklingen innebär att en del skivbolag fått lönsamhetsproblem. Utvecklingen innebär också nya möjligheter för aktörer i branschen. Det är faktiskt lättare än någonsin att starta ett skivbolag. I den här texten presenteras hur du på bästa möjliga sätt hanterar de möjligheter och utmaningar som ovanstående har lett till och bygger någonting positivt ut av detta.

Vad ska du erbjuda?

Vill du vinna priser och träffa stjärnor? Då är en karriär inom musikens värld ett bra val. Ska du starta ett skivbolag i liten skala är det vanligt att bedriva verksamheten från hemmet. Hur stora utrymmen du behöver beror helt på vilka tjänster du kommer erbjuda de artister du vill samarbeta med. Tidigare hade skivbolag ofta ett helhetsansvar och tog hand om allt för sina artister. Inspelning, bokning av hotellrum i samband med turnéer och insatser som rörde själva försäljningen. Idag har många artister flera olika partners som jobbar med delade områden. En agent tar ofta hand om mycket av det som ett skivbolag tidigare sysslade med. De har då ofta någon som arbetar med sociala medier och så kallad viral marketing. Detta innebär att du som nybliven skivbolagsdirektör kan koncentrera sig på ett fåtal tjänster och se till att ge riktigt bra service inom dessa områden. En sak som ett skivbolag är bra på är att sköta alla kontakter med butiker och distributörer där artisternas musik säljs. Det gäller att hålla populariteten uppe.

Ett bra bolag är en kvalitetsstämpel

Det finns många kulturer inom musik där bolagen blir kända varumärken. Det är väldigt attraktivt för ett band eller en artist att hamna hos ett sådant bolag då man genast når en publik som är intresserad av just den typ av musik som man sysslar med. För ett nystartat bolag är det en dröm att nå en sådan status och den viktigaste framgångsfaktorn är ofta specialisering. Satsa på att bli stor inom en musikstil som du kan mycket om. Kanske kan skivbolagets hemsida fungera som en mötesplats för musikintresserade och inte bara vara en presentation av ditt företag? Bra närvaro online är mycket viktigare idag än att ha tilltalande fysiska lokaler. Se även till erbjuda något som gör det attraktivt att samarbeta med bolaget. Att det är enkelt för band att spela in musik innebär även att det är smart för dig att erbjuda bra inspelningsutrustning. Du kan också hjälpa artister finansiellt genom att låna pengar om du tror på dem och vill satsa stort.